Sivil Havacılık Kanunu TBMM’den geçti: Artık sera gazı emisyon bedeli alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun başkanlığında bir araya gelerek, ‘Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda ve diğer bazı yasal düzenlemelerde değişiklik öngören yeni bir kanun teklifini değerlendirdi.

Toplantıda, teklifin ana hatları ve getireceği yenilikler, teklifin öncüsü AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir tarafından sunuldu. Eldemir’in açıklamalarına göre, bu yasa tasarısı ile ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri sektörlerinde hizmet kalitesinin artırılması, daha erişilebilir ve güvenli bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Özellikle liman, iskele ve kıyı yapılarındaki hizmetler için belirlenecek asgari ve azami ücret tarifeleri, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin düzenlenmesi gibi konulara vurgu yapıldı.

Ayrıca, Türkiye’nin deniz yetki alanları ve iç sularında bu hizmetlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kontrolünde, boğazlarda ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün özel yetkisi altında yürütüleceği belirtildi. Kamu kurumları, özelleştirilmiş ve yap- işlet- devret modeliyle yönetilen limanlarda mevcut hizmet sağlayıcıların haklarının korunacağı, bölgesel hizmet alanlarında ise 4046 sayılı Kanun’a uygun olarak işletme hakkının devredilebileceği ifade edildi.

LİMANLARA GELEN GEMİLERDEN ‘SERA GAZI EMİSYONU’ BEDELİ ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden elde edilen pay oranına ilişkin hususların Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğine atıfta bulunan Eldemir, “Limanlarımıza gelen veya limanlarımızdan ayrılan ticari gemilerin doğrulanmış sera gazı emisyonları için karbon fiyatlandırma araçlarıyla hesaplanan tutarların yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak öngörülmesi amaçlanmaktadır. Liman giriş- çıkış işlemlerinin denetiminin sistem üzerinden sunulan belgeler üzerinden de yapılabilmesi temin edilmektedir.

Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara göre; tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme, seyir ve telsiz ekipmanları, sair araç ve teferruatlarının haiz olmaları gereken durumları ve bu hususların denetiminin uluslararası sözleşmeler kapsamında olan gemiler için taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre belirlenmesi, uluslararası sözleşme kapsamı dışında kalan gemiler için ise ilgili bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklere göre belirlenmesi hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

HAVALİMANLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Eldemir, kanun teklifinde havalimanlarına yönelik düzenlemelerin de yapılacağını belirterek, “Yolcuların zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, otel, motel, lokanta, dini tesis, alışveriş üniteleri gibi tesisler ile akaryakıt istasyonu, lojistik kargo tesisleri, yönetim ve idari binalar, geçici konaklama tesisleri ve terminal binalarına, havalimanı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla izin verilebilmesi düzenlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce yapılacak demir yolları ve buna bağlı elektrifikasyon, sinyalizasyon, haberleşme tesisleri ile bunların tamamlayıcısı olan yük merkezi ve yolcu taşıma istasyonu gibi zorunlu tesislere izin talep edilecek sahalar için izin verilmesi temin edilmektedir. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından getirilen standartlara uyum sağlamak ve Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu iptal kararının gereğini yerine getirmek amacıyla, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda değişiklikler yapılması amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, denetçilerin yetkilileri, denetime ek olarak incelemeyi de içerecek ve güncel durumu yansıtacak şekilde düzenlenmekte, uluslararası havaalanlarının sertifikalandırılması düzenlenmekte. Yaban hayatının oluşmasına ve gelişmesine sebep olacak faaliyetlerin hava ulaşımına olan olumsuz etkisinin giderilmesine yönelik düzenlemeler ile havacılık güvenliği tedbirlerinin uygulanması amacıyla sınırlı olmak üzere, havalimanlarında yapılan arama ve kontrol işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır” diye konuştu.

FOSİL YAKIT KULLANMAYAN GEMİLERDEN HARÇ ALINMAYACAK

Türk Uluslararası Gemi Sicilinde, gemilerin ilk kayıt ve yıllık harçlarına ilişkin yeni düzenlemelerin yapıldığının altını çizen Eldemir, “Şirket birleşmeleri, bölünmeleri veya tür veya unvan değişiklikleri nedeniyle sicillerinde gerçekleştirilen işlemler ile miras yoluyla intikallerde ilaveten harç alınmaması, pay devirlerinde ise pay oranında harç alınması hususları düzenlenmektedir. Ayrıca, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan veya kaydedilecek olan deniz araçlarının ana sevk sistemleri fosil yakıt olmayan bir enerji kaynağı kullanmaları durumunda harç alınmaması öngörülmektedir.

Deniz yoluyla Türk karasularında yapılacak yolcu taşımacılığında yolcu başına yapılacak zorunlu sigorta bedeli alt sınırının uluslararası sigortacılık prensiplerine uygun olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Evrensel posta hizmetleri açısından finansman maliyetlerinin evrensel net maliyet hesabına dahil edilebilmesi, evrensel posta hizmeti işlerine ilişkin giderler açısından da avans uygulamasının başlatılması amaçlanmaktadır” dedi.

BAKANLIĞA ÖDENEK AYRILACAK

Eldemir, PTT çalışanlarına ilişkin düzenlemelerin de yapıldığını kaydederek, personel hüviyeti taşıyan personele ilişkin disiplin hükümlerinin kanunla düzenleneceğini vurguladı. Eldemir, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun elektronik haberleşme teknolojilerinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına aktardığı ödenekten havacılık, uzay, raylı sistemler ve denizcilik teknolojilerinin faydalanması amaçlanmaktadır.

Liman başkanlıklarında mesai saatleri dışında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek ücretler karşılığında 7/ 24 esasına göre işlem yapılmasına imkan tanınarak ülkemizin dış ticaretinin önemli bir kısmını karşılayan deniz yolu taşımacılığının sürdürülebilirliğinin, verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.

YASA TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Eldemir’in açıklamalarının ardından komisyonda bulunan milletvekilleri kanun teklifi üzerine öneri ve görüşlerini paylaştı. Karaismailoğlu başkanlığında, sunulan görüşlerin ardından kanun teklifinin maddelerine geçildi. Komisyon üyeleri 26’ncı maddeyi, havalimanı çalışanlarının çalışma barışını bozacağı gerekçesiyle geri çekerken, teklifin geri kalanı komisyondan geçti. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na gelmesi bekleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir